HírekKanokSzukákAlmokKépek VideókDogInfoKapcsolatLinkek

A MEOE DANUBIUS DOG KLUB TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA


BEVEZETÉS
Klubunk a német dog jövőbeni tenyésztése érdekében a MEOE jövőbeni elképzeléseivel összhangban rendkívül fontosnak tartja a fajta tenyésztésének felügyeletét a fajta értékeinek megőrzése céljából.
Tagjaink rendelkeznek azokkal a szakmai, tenyésztői tapasztalatokkal, valamint nemzetközi ismertséggel és kapcsolatokkal, melyek e feladat ellátásához szükségesek.
Eredményeink megőrzése, illetve a továbblépés érdekében fontosnak tartjuk a tenyésztés eddig gyakorolt szabályainak rögzítését, Egyesületünk új szabályzatához csatlakozva.
Szabályzatunk nem kíván túlszabályozott rendszert működtetni, de reméljük, hogy hosszútávon használható és érvényesülése egyaránt hasznára válik a német dog fajtának és a magyar kutyás társadalomnak is.

Fontosnak tartjuk:
az állatvédelem betartását, mind a tenyésztésben, mind a német dog tartásában
a tiszta tenyésztést
az alomgyakoriság szabályozását
a tenyésztési korhatár szabályozását
a tenyészszemlék kötelező érvényesítését, szakszerűségét
a törzskönyvezés pontosságát és megbízhatóságát
az egységes szemléletet a tenyésztésben


I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
A tenyésztés azt jelenti, hogy olyan kanokat és szukákat párosítunk össze, melyek tenyésztésbe vételükkel alkalmasak a fajta általános minőségi színvonalának megőrzésére, javítására. A fajta értékei több száz éves spontán, illetve kb. 150 éves tudatos, dokumentált tenyésztői munka eredményeként alakultak ki. A Danubius Dog Club alapvető feladatának tartja ezeknek az értékeknek a megőrzését. A gondos tenyészkiválasztás lehetővé teszi, hogy egy jó átlagszintet megcélozva a legjobban örökítő egyedeket a tenyésztésben tartva a színvonalat emelni lehessen.

A TENYÉSZTÉSI ELJÁRÁS
A német dog öt színben tenyésztett: sárga, sárga-csíkos, fekete, fekete-fehér foltos, és kék. Egyéb színűek mind a tenyésztésből, mind a kiállításokról ki vannak zárva.
A színcsoportokban sárgát sárgával, sárgát csíkossal és csíkost csíkossal; feketét feketével, feketét foltossal és foltost foltossal; kéket kékkel és kékből származó feketével szabad párosítani. Kékből származó fekete és foltos és fekete tenyésztésből ki van zárva. Az Európában több FCI tagországban is létező gyakorlat alapján, a fajta érdekében, lehetőség van ún. színhibás – a továbbiakban merle – színjelöléssel rendelkező szukáknak a tenyésztésbe vonására is. Merle színnel jelölt foltos tenyésztésben születő, fehér alapon szürke foltozással, valamint a szürke foltozással, valamint szürke alapon fekete foltozással rendelkező egyed. Egyéb színhibával rendelkező egyedek a tenyésztésből továbbra is ki vannak zárva. Egyedi színkapcsolások csak a fajta javítása érdekében történhetnek. Az ilyen párosításból származó utódokat minimum három generáción át meg kell jelölni a származási lapon.
Egyéb színkeverés a klub vezetősége engedélye alapján a MEOE Tenyésztési Tanács engedélyével lehetséges.


II. TENYÉSZÉRETTSÉGI KOR
Legalacsonyabb: német dog tenyészegyedek esetében az első fedeztetési aktushoz mind a szukának, mind a kannak betöltött 18 hónaposnak kell lennie.
A tenyésztésben tartás felső korhatára szukáknál a betöltött 8. életév. Kanok esetében nincs felső korhatár.


III. PÁROSÍTÁS GYAKORISÁGA
A tenyésztésre érett és engedélyezett kanok esetében a párosítás gyakorisága nincs korlátozva.
A tenyésztésre érett és engedélyezett szuka két naptári évenként csak háromszor vonható tenyésztésbe.


IV. ALOMERŐSSÉG
Alapvetően a szuka nem több mint hat kölyköt nevelhet fel. Ahhoz, hogy hatnál több kölyköt nevelhessenek, dajkakutyát kell alkalmazni, és erről a klub tenyésztésvezetőjét tájékoztatni kell.
A kölyköket legkésőbb 12 hetes korig tetováltatni kell, vagy egyéb egyedi jelöléssel kell ellátni. (chip)
A kölykök életük nyolcadik hetének betöltése előtt nem adhatók el. Ez akkor is kötelező, ha egészségesek, jól fejlettek, nincs látató betegségük. Külső és belső élősködőktől mentesnek kell lenniük, és rendelkezniük kell a megfelelő védőoltásokkal.


V. FÜLVÁGÁS
A fajtaleírásnak (standard) megfelelő fül a vágatlan fül.
Az FCI tagországok egy részének gyakorlata szerint klubunk a fülvágást nem ajánlja, de nem is tiltja. Felhívjuk a figyelmet, hogy több FCI országban és a fajta anyaországában vágott fülű kutya nem állítható ki.
Ezen szabályunk változhat az Európai Unió és a hazai állatvédelmi rendelkezések értelmében.


VI. A TENYÉSZTÉS TARTALMA ÉS KÖVETELMÉNYEI
A 2008. január 1-ig tenyészengedélyt nem szerzett, de tenyésztésre szánt német dogot a tenyésztésbe vétele előtt a DDC vagy a MEOE helyi szervezetei által szervezett tenyészszemlén szakbírónak kell bemutatni.
A tenyészszemlén való részvétel alsó korhatára betöltött 15 hónapos életkor.
A tenyészszemléket a klub szervezi Budapesten évente legalább két alkalommal, ezek a főtenyészszemlék. Tájegységi igények alapján a MEOE helyi szervezetei a DDC vezetésével egyeztetve szükség szerint tenyészszemléket rendezhetnek, melyre szakbírókat a klub javasolhat.
A tenyészszemlék nevezési díja mindenkor a MEOE által meghatározott nevezési díj.
A főtenyészszemléken a klub saját, és a MEOE által meghatározott bírálati lapokat használja. Egyéb tenyészminősítést adó rendezvényeken a MEOE bírálati lapjai használandók.
A tenyészszemléken a klub által javasolt, és a MEOE Bírói Tanácsa által felkért küllembíró bírálhat.

Tenyészszemle bírálat

Tenyészalkalmassági kategóriák:
Tenyésztésre javasolt (nem tenyészszemlén elnyerhető)
Tenyészthető
Tenyésztésre nem alkalmas

Indokolt esetben az a bíró által nem megfelelőnek talált egyedeket újabb tenyészszemlére vissza lehet vinni. Az újabb tenyészszemlére csak legalább hat hónap eltelte után kerülhet sor.
A tenyészszemlén csak egyedi megjelöléssel, tetoválás (vagy chip) ellátott egyedek bírálhatók el.
Csak tenyészszemlén bemutatott és ott megfelelő eredményt elérő német dog vehető tenyésztésbe.

Tenyésztésre javasolt: az a kiemelkedő egyed, mely „Tenyészthető” minősítéssel rendelkezik, és a tőle származó három alomból legalább 5 CAC címet kapott utóda van.

Tenyészthető: a fajtajelleget jól képviselő, jó egészségi és idegrendszeri állapotban lévő kutya, mely a fajtaleírás követelményeinek megfelel. Az egyed rendelkezhet a fajtaleírásban felsorolt enyhébb hibák némelyikével, ezek halmozódása azonban a bíró megítélése szerint a kizárást is magával hozhatja.

Tenyésztésre nem alkalmas: mindazon egyedek, melyek tenyésztésbe vételükkel a fajta jelenlegi tulajdonságait, értékeit rontanák, bár a német dog főbb jellemvonásait birtokolják.

Kizáró hibák: agresszivitás vagy félelemből harapás, májszínű, vagy hasított orr, előreharapás, hátraharapás, keresztharapás, a fajtaleírásban feltüntetett színhibák (kivéve a tenyésztési eljárásnál említett lehetőség), a minimális méret alatti marmagasság.


VII. TENYÉSZTŐ, KENNELKÖNYV
Tenyésztő: a szuka tulajdonos a fedeztetés időpontjában. (egyéb szabályozás a MEOE Tenyésztési Szabályzatában) Felelős a szuka megfelelő tartásáért, ápolásáért, köteles a született almot a klubnak és a MEOE Törzskönyvezési Osztályának 20 napos korig törzskönyvezés céljából bejelenteni.

Kennelkönyv: minden tenyésztő köteles kennelkönyvet vezetni, mely tartalmazza:
- a fedezőkan nevét, törzskönyvi számát, tenyészminősítését
- a fedeztetett szuka hasonló adatait
- a fedeztetés időpontját (körülményeit)
- az alom születésnapját, megoszlását (nem, szín)
- a kan tulajdonosa adatait (név, cím, stb.)
- a kölykök kikerülését (eladás, halál, stb.)
- a kölykök vevőinek adatait (név, cím, stb.)


VIII. BEVEZETÉS A TÖRZSKÖNYVBE
A német dog törzskönyvének vezetése a MEOE feladata, a származási lapokat az Egyesület osztálya állítja ki. Az alomnak a Törzskönyvbe történő bevezetése előtt a klub vezetése ellenőrzi az alombejelentőket, fedeztetési jegyeket, valamint a tenyészthetőség feltételeinek meglétét igazoló dokumentumokat. Csak a szükséges feltételek megléte esetén történhet meg a törzskönyvezés.
A felnőtt import szuka, mely származási országában már elismert tenyészegyed volt, nálunk már nem kötelezhető tenyészszemlére.
A felnőtt korban importált kan, ha származási országában nem rendelkezett elismert tenyészminősítéssel, csak magyarországi tenyészszemle után vehető tenyésztésbe.
Külföldi tulajdonban lévő kannal fedeztetve, a fedeztetés szabályszerűségét a kutya hazájában érvényes előírások szerint kell értékelni.


IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzatban nem rögzített egyéb követelményeket a MEOE Tenyésztési Szabályzata tartalmazza.
A Danubius Dog Club részéről tenyészszemle bírálatra javasolt küllembírók nevét jelen szabályzatunk melléklete tartalmazza.

Budapest, 2008. január 05.


Fenti Szabályzatot a MEOE Országos Elnöksége 15/08.(02.28.)sz. MEOE OE határozatában elfogadta, a tenyésztésbe állítandó egyedek számára 2008. március 15-től kötelező jelleggel alkalmazásra kerül.


TENYÉSZSZEMLE BÍRÓK

A MEOE Danubius Dob Clubja az alábbi küllembírók foglalkoztatását fogadja el a tenyészalkalmassági minősítésre:

Dr.Balogh Katalin
Bíró Ferencné
Csépai István
Hartmann Gíörgy
Kocsis Sándor
Korózs András
Miklós Levente
P.Szabó Béla
Rauhoffer Viktor
Szabó Sándor (Debrecen)
Szalai Imre
Török János
Vadócz Béla
Dr.Vadócz Éva
Vidák Lajos
Zeidl József


Budapest, 2008. január 05.